Petar P. Njegoš

Petar P. Njegos

Petar P. Njegoš (Petar II Petrović Njegoš), istaknuti pesnik, vladika i vladar Crne Gore, rođen je 1813. godine u Njegušima, naselju koje se nalazilo na severozapadnom delu Lovćena. Na krštenju je dobio ime Radoje (Rade), a njegov otac Tomo bio je najmlađi brat vladike Petra I.

Godine 1825. Njegoš odlazi na školovanje u Cetinjski manastir kod strica Petra I koji ga lično podučava. U jednom periodu znanje stiče i od pesnika Sime Milutinovića Sarajlije koji je u Crnu Goru došao 1827. godine. To što nije išao u pravu školu nije sprečilo ovog krajnje inteligentnog vladara da savlada nekoliko stranih jezika, stekne znanje iz filozofije, istorije i drugih nauka, ali i da se posveti pisanju i književnosti.

Godine 1827. vladika Petar I proglašava ga svojim naslednikom.

Posle stričeve smrti, 1831. godine, Njegoš se zamonašio i primio upravu nad Crnom Gorom. Našavši se veoma mlad na čelu države, suočio se sa sa mnogobrojnim problemima. Na Crnu Goru su pretendovali mnogi stranci, zemlja je privredno slabila, a sve češće je dolazilo i do međuplemenskih ratova.

Dve godine po stupanju na vlast, 1833. otputovao je u Petrograd da dobije titulu vladike, budući da je tada svaki crnogorski vladar ujedno bio i vladika, tj. poglavar crkve.

Vrativši se iz Rusije, Petar P. Njegoš je pokušao da modernizuje državu kojom su vladala plemena i krvna osveta. Otvarao je škole, osnivao sudove, gradio puteve, pomagao kulturu, uveo

plaćanje poreza. Nažalost, nisu svi želeli takvu državu, pa se Njegoš silno borio sa svojim protivnicima.

Uz sve državne poslove, uvek je pronalazio vremena za sopstveno obrazovanje i književni rad.

U jesen 1849. godine, oboleo je od tuberkuloze, a dve godine kasnije, 1851. od iste bolesti i preminuo.

Pred smrt, ostavio je zavet da se sahrani u maloj kapeli na Lovćenu, kao i da njegovi podanici žive u miru i slozi. Nažalost, Crnu Goru su decenijama kasnije razarali ratovi, a sva Njegoševa imovina je rasturena ili uništena. Njegovi posmrtni ostaci premeštani su nekoliko puta. Danas njegove mošti počivaju u mauzoleju na Lovćenu.

Scroll to Top