Jovan Dučić

Jovan Ducic

Jovan Dučić, jedan od najznačajnijih pesnika srpskog modernizma, rođen je u Trebinju. Tačan datum njegovog rođenja još uvek je predmet rasprave. Pretpostavlja se da je rođen 15. februara 1874. godine.

Osnovnu školu pohađa u mestu rođenja, a kada se porodica preselila u Mostar, upisuje trgovačku školu. Željan daljeg školovanja, upućuje se u učiteljsku školu u Sarajevu gde završava prvu godinu. Školovanje nastavlja u učiteljskoj školi u Somboru gde je i maturirao 1893. godine.

Iste godine dobija posao učitelja u Bijeljini odakle ubrzo biva proteran od strane austrougarske vlasti zbog patriotskih pesama „Otadžbina” i „Oj, Bosno”. U Mostar se vraća 1895. godine, gde do 1899. radi kao učitelj. Tu, zajedno sa Aleksom Šantićem i Svetozarom Ćorovićem, 1896. godine osniva književni časopis „Zora”.

Nakon što je 1899. proteran i sa učiteljskog mesta u Mostaru, Jovan Dučić upisuje studije prava na Filozofsko-sociološkom fakultetu u Ženevi. U obližnjem Parizu susreće se sa modernom francuskom poezijom parnasovaca i simbolista koji postaju njegovi pesnički uzori.

Posle završenih studija u Ženevi, 1907. vraća se u Srbiju gde biva izabran za pisara u Ministarstvu inostranih dela, a tada počinje i njegova uspešna diplomatska karijera. Godine 1910. postavljen je za atašea u poslanstvu u Carigradu, a zatim i u Sofiji. U periodu od 1894. do 1927. godine bio je ataše, sekretar, a nakon toga i otpravnik poslova u ambasadama u Rimu, Atini, Madridu i Kairu, te delegat u Društvu naroda u Ženevi.

Privremeno je penzionisan 1927. godine, ali nakon dve godine biva vraćen na mesto otpravnika poslova u ambasadi u Egiptu. Redovni član Srpske kraljevske akademije postaje 1931. Godinu dana kasnije postavljen je za izaslanika u Budimpešti. Od 1933. do 1941. bio je izaslanik u Rimu, a zatim i prvi jugoslovenski diplomata u rangu ambasadora u Bukureštu. Iz Bukurešta je zatim prebačen u Madrid gde je bio opunomoćeni poslanik sve do raspada Kraljevine Jugoslavije. Nakon što je Španija priznala tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku, Kraljevina Jugoslavija prekinula je diplomatske odnose sa tom zemljom, pa se u junu 1941. Dučić seli u Lisabon odakle je nakon dva meseca otputovao u Sjedinjene Američke Države, u grad Geri.

Preminuo je 7. aprila 1943. od posledica španske groznice i upale pluća. Dučićevi posmrtni ostaci pohranjeni su u portu srpskog manastira Svetog Save u Libertivilu, da bi konačno, prema njegovoj poslednjoj želji, bili preneti u Trebinje 22. oktobra 2000. godine i uz najviše počasti položeni u kriptu crkve Hercegovačka Gračanica na brdu Crkvina iznad Trebinja.

Scroll to Top